Skip to main content

Inbreuk op je privacy?

Tips hoe je je persoonsgegevens beter beschermt

Bescherm  jezelf tegen Cybercriminaliteit

Tips hoe je je persoonsgegevens beter beschermt

Laat apps jouw online activiteiten niet volgen
Bescherm je persoonlijke data tegen bedrijven door na gebruik uit te loggen
op bijvoorbeeld social media. Zo kun je vervolgens onbezorgd surfen over het internet.
Heb je ook minder last van storende advertenties
Wees bewust van de persoonsgegevens die je weggeeft
Weet jij welke informatie bedrijven over jou bijhouden? Vaak meer dan noodzakelijk.
Sommige bedrijven verkopen jouw gegevens zelfs door aan derden.
Word geen slachtoffer van identiteitsfraude door stil te staan bij de gegevens die je vrijgeeft.
Verwijder je browser geschiedenis regelmatig
Jouw browser geschiedenis is erg privacy gevoelige informatie.
Verwijder daarom regelmatig je browser geschiedenis in de instellingen van je cookies.
Zo bescherm jij je privacy én het maakt je device een stuk sneller.
Waak voor phishing smsjes, Whatsappjes en mails
Ga niet in op vreemde mails, whatsapp berichten of smsjes.
Échte bedrijven vragen je nooit om privacygevoelige gegevens per sms of email te delen.
Twijfel je over het bericht? Bel dan eerst het bedrijf of zoek het nummer op.
Pas op voor identiteitsfraude
Deel nooit persoonlijke data online zoals geboortedatum, woonplaats e.d.
Kijk ook uit met kopieën van je ID of paspoort.
Scherm altijd je rekeningnummer en BSN nummer af.
Zo geef je cybercriminelen geen kans om je identiteit te stelen.
Houd je apps altijd up-to-date
In de nieuwste versie van apps is jouw privacy vaak veel beter beschermd.
Maak het criminelen extra moeilijk om jouw
device te hacken door je apps altijd up-to-date te houden.
Hulp nodig? Wij staan voor je klaar!
Maak gebruik van 2-staps-verificatie
Bescherm je privacy door een extra beveiligingslaag aan te brengen.
Dit verkleint de kans dat hackers inbreken in jouw accounts
met 50%! Zelfs als iemand jouw wachtwoord kraakt,
kunnen jouw gegevens niet direct worden gestolen.

How do you protect yourself against cybercrime and invasion of your privacy?

 

This question is more relevant than ever.

 

Tips 4 How do you protect yourself against cybercrime

1. Don’t let apps track your online activities
Protect your personal data against companies by logging out of,
for example, social media after use. You can then surf the
internet without any worries. Are you also less bothered by annoying ads 😉
2. Be aware of the personal data you give away
Do you know what information companies keep about you? Often more than necessary.
Some companies even sell your data to third parties. Don’t become a victim of
identity theft by thinking about the data you disclose.
3. Delete your browser history regularly Your browser history is very privacy
sensitive information. Therefore, regularly delete your browser history in the settings of your cookies.
This way you protect your privacy and it makes your device a lot faster.
4. Watch out for phishing text messages,
Whatsapps and emails Do not respond to strange emails,
whatsapp messages or text messages. Real companies
never ask you to share privacy-sensitive data by text message or email.
Are you unsure about the message? Then call the company first or look up the number.
5. Beware of Identity Theft Never share personal data online
such as date of birth, place of residence, etc. Also be careful with copies of your ID
or passport. Always shield your account number and social security number.
This way you don’t give cyber criminals a chance to steal your identity.
6. Always keep your apps up to date In the latest version of apps,
your privacy is often much better protected.
Make it extra difficult for criminals to hack your device by always keeping your apps up-to-date.
Need help? We are ready for you!
7. Use 2-Step Verification Protect your privacy by adding an extra layer of security.
This reduces the chance of hackers breaking into your accounts by
50%! Even if someone cracks your password, your data cannot be stolen immediately.