Skip to main content
Did you know that Apple stopped supporting all hardware that was made when steve jobs (died October 2011) was still alive
with the introduction of Mojave
MacOS Mojave Compatible Macs List
  • MacBook Pro (mid 2012 and newer)
  • MacBook Air (mid 2012 and newer)
  • MacBook (early 2015 and later)
  • iMac (late 2012 or newer)
  • iMac Pro (2017 or newer)
  • Mac Pro (late 2013 or newer, or mid 2010 and mid 2012 models with Metal capable GPU)
  • Mac Mini (late 2012 or newer)
www.the-laboratory.nl      account: NL 94 INGB 0006 1596 71     peter@the-laboratory.nl 
op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Fenit van toepassing,
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003
leveringsvoorwaarden.